10 câu nói nổi tiếng nhất của Gia Cát Lượng, lĩnh ngộ được 1, 2 câu hưởng lợi ích cả đời[Huyền Bí TV] – Gia Cát Lượng là một nhà ngoại giao cự phách và cũng là một nhà phát minh tài ba. Đóng góp lớn nhất của Gia Cát Lượng chính là việc giúp hình thành thế chân vạc tam quốc, liên minh Thục-Ngô chống Ngụy. Ông được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của ông, và được so sánh với một chiến lược gia tài ba khác của Trung Quốc là Tôn Tử. Sau đây, Huyền Bí TV xin giới thiệu 10 câu nói tinh hoa nhất của Gia Cát Lượng, đừng nói là không thuộc, hãy ghi nhớ nó để thọ ích cả đời bạn nhé!

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:

——

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/nhan-tuong-hoc/

12 thoughts on “10 câu nói nổi tiếng nhất của Gia Cát Lượng, lĩnh ngộ được 1, 2 câu hưởng lợi ích cả đời

  1. Gia cát lượng mà có được một nửa tài năng của đức thánh Trần Hưng Đạo thì xớm đã thống nhất Tam Quốc . Tôi nghĩ Gia Cát Vũ Hầu nên làm một người thầy thì hơn

  2. Gia cát tiên sinh ngày xưa chửi mà khiến người khác chết… Còn ta nhớ coi chừng đó… Ta nói mà làm chết đó chứ không phải chửi đâu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *