7 cách nhìn người của Gia Cát Lượng[Huyền Bí TV] – Trong “Tương Uyển”, Gia Cát Lượng đưa ra 7 phẩm chất đặc biệt cần có của một người làm tướng, đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị ở nhiều lĩnh vực.7 phẩm chất đặc biệt này có thể khái quát lại là: Chí, biến, thức, dũng, tính, liêm, tín.
Hãy cùng Huyền Bí TV lắng nghe câu chuyện sau bạn nhé!

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/nhan-tuong-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *