Cách cài đặt Pixelmon Reforged 7.2.0, Gameshark và MinimapCÁCH CÀI ĐẶT PIXELMON REFORGED 7.2.0, GAMESHARK VÀ MINIMAP
– Facebook của Fury :
– Đăng kí tại :
► Link tải :
– Java :
– Minecraft :
– Forge :
– Modpack Pixelmon 7.2.0 :
– Resource pack :
– Shader pack :
#Fury
#FuryGaming
#Minecraft
#Pixelmon

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/tong-hop/

48 thoughts on “Cách cài đặt Pixelmon Reforged 7.2.0, Gameshark và Minimap

 1. ► Link tải :

  – Java : https://www.java.com/en/download/manual.jsp

  – Minecraft : https://minefc.com/downloads/

  – Forge : https://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/index_1.12.2.html

  – Modpack Pixelmon 7.2.0 : https://drive.google.com/uc?id=18Z_Wsou-yCwwm_l6Li5XbR9EedxEjz0i&export=download

  – Resource pack : http://www.9minecraft.net/annahstas-beastrinia-resource-pack/

  – Shader pack : http://shadersmods.com/sildurs-shaders-mod/

 2. anh ơi cho em hỏi:
  tại sao em tải minecraft launcher giống anh nhưng khi em vào %appdata% lại không thấy file mods?

 3. можешь мне рекламу сделать пожалуйста помоги я тебе заплачу или помогу чем-нибудь на пиши мне в комент пж

 4. Anh ơi em muốn cập nhật lên phiên bản 7.2.2 mà ko muốn mất dữ liệu thì phải làm sao vậy anh?

 5. anh ơi sao gameshark nó ko chỉ đường của boss,chest,pokemon huyền thoại
  em đã chỉnh false thành true r nhưng nó chỉ có là bàn thôi chớ ko chỉ đương
  anh giúp em khắc phục i anh

 6. ah ơi sao em vô game thì nó co shader nhưng nó ko hiện thị pokeloot và những thứ khác vậy ah

 7. máy em lúc vào minecraft bị thế này

  Bad video card drivers!

  ———————–

  Minecraft was unable to start because it failed to find an accelerated OpenGL mode.

  This can usually be fixed by updating the video card drivers.

  — BEGIN ERROR REPORT 7fe0271 ——–

  Generated 16:12 19/04/2020

  Minecraft: Minecraft 1.0.0

  OS: Windows 7 (amd64) version 6.1

  Java: 1.8.0_251, Oracle Corporation

  VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation

  LWJGL: 2.9.0

  [failed to get system properties (java.lang.RuntimeException: No OpenGL context found in the current thread.)]

  org.lwjgl.LWJGLException: Pixel format not accelerated

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.nChoosePixelFormat(Native Method)

  at org.lwjgl.opengl.WindowsPeerInfo.choosePixelFormat(WindowsPeerInfo.java:52)

  at org.lwjgl.opengl.WindowsDisplay.createWindow(WindowsDisplay.java:244)

  at org.lwjgl.opengl.Display.createWindow(Display.java:306)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:848)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:757)

  at org.lwjgl.opengl.Display.create(Display.java:739)

  at net.minecraft.client.Minecraft.a(SourceFile:237)

  at net.minecraft.client.Minecraft.run(SourceFile:644)

  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

  — END ERROR REPORT 16cdd74a ———-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *