DU LỊCH VIỆT NAM QUA 26 DI SẢN THẾ GIỚIViệt Nam là một trong những đất nước có nhiều Di sản thế giới. Cả nước có 26 Di sản Thế giới được Unesco công nhận thuộc các lĩnh vực: Di sản thiên nhiên, di sản địa chất toàn cầu, di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu và di sản hỗn hợp. Đây là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để phát triển du lịch Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Với ý tưởng thông qua du lịch, đặc biệt là du lịch di sản để quản bá rộng rãi các giá trị thiên nhiên, con người và văn hóa ở Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Quyển sách Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới như một hành trang bỏ túi không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước.
Cách thức trả lời: Đáp án.con số may mắn (từ 01 đến 999).đơn vị công tác (là tên huyện, thành phố hoặc đoàn trường trực thuộc tỉnh) và tag tên 03 người bạn của mình.
Ví dụ: A.451.Hòa Thành và tag tên 03 người bạn của mình
Các bạn tham gia trả lời bằng hình thức comment trực tiếp bên dưới bài viết.
Thể lệ và cơ cấu giải thưởng truy cập tại website Tỉnh đoàn Tây Ninh tại địa chỉ tinhdoan.tayninh.gov.vn
Xin chào và hẹn gặp lại!

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *