Không gian văn hóa trên ban thờ người ViệtBan thờ trong không gian gia đình người Việt chính là không gian văn hóa Việt nằm trong ngôi nhà Việt. Đây là văn hóa về tâm linh, liên quan đến hiếu đạo. Hiếu đạo của người Việt được định hướng từ hơn 2000 năm trước khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam. Đạo Phật được gọi là đạo hiếu vì Tâm Phật được gọi là tâm hiếu. Đức Phật dạy rằng: Hiếu tâm là Phật tâm. Hiếu hạnh vi Phật hạnh (Hạnh hiếu là hạnh Phật); Tâm hiếu là tâm Phật. Vì vậy, cách thờ tự trong không gian văn hóa Việt là thờ tự tổ tiên vì tổ tiên là biểu hiện cho nguồn cội. Trên chúng ta có cha và mẹ, trên cha mẹ có ông bà, trên ông bà có nội ngoại và cứ như vậy nhân lên mấy nghìn năm lịch sử của dòng giống Lạc Hồng. Chúng ta tự hào về dòng giống Lạc Hồng chính là biểu tượng trên ban thờ gia tiên. Đó chính là nguồn cội tâm linh của dân tộc.

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/van-hoa/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *