Nghệ thuật lãnh đạo “kinh điển” còn giá trị đến muôn đời của Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền[Huyền Bí TV] – Để tạo nên sức hấp dẫn của thời kỳ Tam Quốc, yếu tố mạnh mẽ nhất có lẽ là tài trí của các vị vua. Mỗi nhà lãnh đạo đều có những tư tưởng, phong cách và cách thức quản trị rất riêng để lại cho các thế hệ sau nhiều bài học đắt giá. Theo một cách “hiện đại”, hãy cùng nhau phân tích những tư tưởng tiến bộ vẫn còn giá trị đến ngày nay cuả họ bạn nhé. Hãy cùng Huyền Bí TV theo dõi các câu chuyện sau bạn nhé!

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/nhan-tuong-hoc/

3 thoughts on “Nghệ thuật lãnh đạo “kinh điển” còn giá trị đến muôn đời của Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *