Nhạc thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu – vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ (1 giờ)Tụng thần chú của Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu sẽ giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ, bảo vệ chúng ta khỏi những chướng ngại, cũng như tăng trưởng những ước nguyện một cách nhanh chóng.
🙏 Âm thanh của thần chú Green Tara khi nhất tâm trì niệm sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi 8 nỗi sợ hãi của vô minh: Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác – Trược – Tà kiến 🙏

▪️Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu (Green Tara Mantra): Om Tare Tuttare Ture Svaha

Thần Chú này do Kim Cang Đa-la Bồ-tát, tức là một hoá thân của Đức Quán thế âm Bồ-tát tuyên nói: “Đây là Vua của hết thảy mọi Chơn Ngôn khác và được ban cho rất nhiều oai lực thần thông vĩ đại.

Người nào hay trì tụng Chơn Ngôn này thì được mười Phương Chư Như Lai tán thán, cúng dường và tôn trọng cùng thương yêu kẻ đó như là con đẻ của mình (KINH SADHANAMALA).

Người tu Chơn Ngôn trì tụng lâu ngày Thần Chú này sẽ được thể nhập làm một với Đức Phật Mẫu Tara, tượng trưng bằng Thánh tự ‘TÂM’ màu vàng chói lọi. Kẻ đó sẽ chứng được tám loại thần thông siêu việt thế gian và các quyền năng thông thường khác sẽ đến với kẻ đó như là một điều xác thực hiển nhiên.

Việc trì tụng thần chú mười âm của Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara (OM TARE TUTTARE TURE SVAHA) giúp cho mọi sợ hãi của bạn được lắng diệu và mong cầu của bạn được thoả mãn.

Câu tâm chú dịch nghĩa:
“Om”: Đại diện cho sự giác ngộ về thân, ngữ (khẩu) và ý.
“Tare”: Giải thoát khỏi luân hồi.
“Tutare”: Giải thoát bạn khỏi tám nỗi sợ hãi xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, tham, sân, kiêu ngạo, ghen gét, tham lam, nghi ngờ và tà kiến.
“Ture”: Giải phóng khỏi khổ đau, giải thoát chúng ta khỏi các nguyên nhân sự thực làm rối loạn suy nghĩ, làm ta đau khổ thực sự.
“Soha”: Thiết lạp cội gốc của con đường trong trái tim của con đường tròn trái tim của bạn.

Nhạc thần chú Tara Xanh ver.2:

► Quý Phật tử theo dõi và đăng ký kênh Nghệ thuật Phật giáo tại link:

#greentara
#thanchu
#nghethuatphatgiao

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/nhan-tuong-hoc/

15 thoughts on “Nhạc thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu – vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ (1 giờ)

  1. Cho hỏi mọi người có file mp3 thần chú này kg ah cho xin với. Đúng bài này mới đc. Thanks nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *