Sống thế nào mới đích thực là người quân tử?[Huyền Bí TV] – Khổng Tử nói: “Cỏ chi lan mọc ở rừng sâu, không vì không có người biết đến mà không thơm. Quân tử tu Đạo lập Đức, không vì khốn cùng mà thay đổi tiết tháo”. Người quân tử là người hiểu rõ ý nghĩa đích thực của cuộc đời, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững đạo nghĩa và phẩm hạnh, tuân thủ lời dạy bảo của Thánh hiền để làm người. Hãy cùng Huyền Bí TV suy ngẫm về câu chuyện sau bạn nhé!

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:
——

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/nhan-tuong-hoc/

7 thoughts on “Sống thế nào mới đích thực là người quân tử?

  1. A Di Đà Phật. Biết thời thế, thay đổi tật xấu, giúp đỡ tất cả, thực hiện đạo Phật thay đổi vận mệnh của mình và người, đem lòng thương của Phật đến với nhân gian để chốn nào cũng từ bi thanh tịnh trang nghiêm ,an lạc và hạnh phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *