Tào Tháo để lại 4 tuyệt chiêu dùng người, ai lĩnh hội được chắc chắn thành nghiệp lớn[Huyền Bí TV] – Tào Tháo không chỉ nổi danh anh hùng cái thế, mưu lược hơn người mà còn có cách nhìn

người, dùng người thiên hạ hiếm người sánh kịp: Duy tài thị cử, cầu tài nhược khát; Tập quần sách, dụng quần

lực, bất cảo nhất ngôn đường; Dụng nhân trọng đại cục, giảng đoàn kết; Dụng nhân bất câu nhất cách, thân

thù bất tị,… Hãy lắng nghe những lời khuyên để đời của Tào Tháo cùng Huyền Bí TV nhé.

——Channel———-
News TV:
OV Đại Bàng:
Huyền Bí TV:
Top Manga:
Showbiz Plus:

——Website———-
Website:
Website:
Website:
Website:

Fanpage:

——

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/nhan-tuong-hoc/

10 thoughts on “Tào Tháo để lại 4 tuyệt chiêu dùng người, ai lĩnh hội được chắc chắn thành nghiệp lớn

  1. Ban ko dc chuyen xem phim ah giet 28 vi tuong tai co dau ma tuong co nhan ko co duc tai phai co du tai lan duc

  2. Tào Tháo gian tà, ác đức lộng quyền sau đời con cháu cũng bị Trọng Đạt < phó tướng> tiêu diệt do NGHIỆP ÁC của TAÒ gây ra. Chĩ có những kẽ ÁC mới ca ngợi TÀO THÁO và TẦN THỈ HOÀNG…Hãy suy gẫm và nhìn những phim ãnh và bình luận do những tổ chức thâm độc thất nhân ác đức nhào nặn xuyên tạc bóp méo để tuyên truyền đánh lừa tuổi trẻ mới lớn sau này xem? Biết liền.

  3. Tào được nhiều cái nhưng thua lưu bi ở lòng trung thành ai theo lưu bi cũng trung thành hết mức còn tào bại thì chỉ còn it người theo trận xích Bích tào mang hơn trăm vạn như thua còn Theo tào 27 ng

  4. Ns tào tháo đa nghi ko tin người thực chất tuyển toàn ng tài chứ có đức đâu mà tin

  5. Nhớ k lầm thì lúc vừa thắng viên thiệu thì hứa du ỷ thế tào tháo đã bị hứa chử chém rồi còn j..làm j có việc hứa du phục vụ tào táo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *