The best generals in the world | TOP 10 VỊ TƯỚNG GIỎI NHẤT LỊCH SỬ THẾ GIỚIThe best generals in the world | TOP 10 VỊ TƯỚNG GIỎI NHẤT LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Tháng 2 năm 1984, Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh đã xét phong 10 vị tướng tài của thế giới, chọn trong 98 vị từ cổ đại đến hiện đại. Chân dung 10 vị tướng được đung tượng vàng vàng và đặt trang trọng ở Viện bảo tàng lớn nhất Luân Đôn. Việt Nam vinh dự là nước có có hai người con ưu tú, đó là Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo- Đại vương Trần Quốc Tuấn (cháu của vua Trần Thái Tông) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/nhan-tuong-hoc/

36 thoughts on “The best generals in the world | TOP 10 VỊ TƯỚNG GIỎI NHẤT LỊCH SỬ THẾ GIỚI

  1. mình xem qua lịch sử Việt nam mình biết, đât nước ta nhỏ bé, trong quá trình dựng nước và giữ nước phải đâu tranh với giặc mạnh gấp 3 gấp 4, mình ko có người tài giỏi sao còn đứng vững đến bây giờ, có khi nước mình bị xóa tên trên bản đồ TG rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *