THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO – (Lớp Quản lý văn hóa K2… )THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
Thông tin tuyển sinh
a) Mã trường: TQU
b) Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
c) Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
d) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT: Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên đối với trình độ đại học, tốt nghiệp THPT đối với trình độ cao đẳng. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Lưu ý: – Riêng ngành Giáo dục Mầm non sử dụng phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển 2 môn: Ngữ văn và Toán; thi 1 môn: Năng khiếu. – Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn là như nhau. – Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)).

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/van-hoa/

3 thoughts on “THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO – (Lớp Quản lý văn hóa K2… )

 1. TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
  a. Mã trường: TQU
  b. Mã ngành: 52220342
  c. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  d. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
  e. Tổ hợp môn xét tuyển:
  1. Văn, Sử, Địa;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  3. Văn, Sử, GDCD;
  4. Toán, Văn, KHXH.
  f. Phương thức tuyển sinh:
  Phương thức 1: Đăng ký trình độ Đại học tổ hợp 3 môn học của năm lớp 12 đạt 18 điểm trở lên
  Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  g) Tổ chức tuyển sinh
  – Thời gian tuyển sinh: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  – Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: theo 3 hình thức:
  + Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
  + Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện.
  + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Tân Trào.
  Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp và gửi chuyển phát nhanh: Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
  h) Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
  – Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
  – Lệ phí thi tuyển môn Năng khiếu (ngành GD Mầm non): 300.000đ/hồ sơ.
  Một số chính sách ưu tiên khi xét tuyển vào Trường Đại học Tân Trào:
  a) Sinh viên đại học được miễn 100% học phí năm đầu và các năm tiếp theo nếu đạt học lực Khá trở lên đối với:
  – Học sinh đạt giải Ba trở lên trong các kì thi chọn HS Giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia; đạt huy chương quốc tế, khu vực;
  – Học sinh giải Nhất trong kì thi học sinh Giỏi cấp tỉnh;
  – 10 học sinh có điểm xét tuyển vào Trường cao nhất.
  b) Sinh viên đại học chính quy được ở miễn phí tại KTX hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.
  c) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ngoài học bổng khuyến khích theo quy định còn được hỗ trợ thêm 100% – 150% mức học bổng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc.
  d) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ở năm thứ Nhất được xem xét cử đi học tập ở nước ngoài.
  e) Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên được ưu tiên tuyển chọn giữ lại Trường làm giảng viên và được cử đi học tập ở nước ngoài; được ưu tiên xét tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.
  THÔNG TIN VỀ NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HOÁ
  Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ra Nghị quyết chuyên đề về: "Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", xác định những quan điểm cơ bản: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng. Văn hóa là một mặt trận. Vì vậy, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực làm công tác văn hóa có chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lí văn hoá đóng vai trò quan trọng.
  Tỉnh Tuyên Quang nói riêng và khu vực miền núi phía Bắc nói chung là vùng đất giàu truyền thống văn hoá. Việc gìn giữ và khai thác những giá trị văn hoá ấy có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển con người, xã hội và kinh tế của vùng. Vì vậy, nhu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực ngành Quản lí Văn hoá chất lượng cao, có đủ phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn phục vụ việc quản lí văn hoá ở các cấp là rất lớn và cần thiết.
  Cơ hội nghề nghiệp, vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
  Với những kiến thức và kĩ năng được trang bị, sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội và khả năng làm việc trong nhiều cơ quan, tổ chức như:
  Các cơ quan quản lí văn hóa từ trung ương đến tỉnh, thành phố, huyện, xã, phường như: Bộ, ngành, các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa; Ban quản lí di tích, quản lí lễ hội; Bảo tàng; quản lí hoạt động văn hóa tại các xã, phường;
  Các cơ quan thuộc Bộ, ngành có chức năng nghiên cứu, xây dựng chính sách văn hóa và quản lí hoạt động văn hóa nghệ thuật; các dự án phát triển kinh tế – xã hội, phát triển cộng đồng;
  Các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối Văn hóa – Nghệ thuật, khoa học Xã hội và Nhân văn;
  Sinh viên sau khi ra trường có đủ trình độ, khả năng chuyên môn để làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, công ty du lịch; các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
  Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thành lập các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện hoặc làm việc như những nhân viên độc lập cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.
  Chi tiết tại website: daihoctantrao.edu.vn
  Hoặc liên hệ:
  – Khoa Văn hoá – Du lịch Trường Đại học Tân Trào, Điện thoại: 0976.397.888, 0969.610.345
  – Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, Điện thoại: 027.3892.012.

 2. TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
  (LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGÀNH HỌC DẪN ĐẦU VỀ NHU CẦU NHÂN LỰC, LÀ HƯỚNG LỰA CHỌN TỐT CHO CÁC BAN TRẺ)
  a. Mã trường: TQU
  b. Mã ngành: 52340103
  c. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  d. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
  e. Tổ hợp môn xét tuyển:
  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  2. Văn, Sử, Địa;
  3. Văn, Sử, GDCD;
  4. Văn, Địa, GDCD.
  f. Phương thức tuyển sinh:
  Phương thức 1: Đăng ký trình độ Đại học tổ hợp 3 môn học của năm lớp 12 đạt 18 điểm trở lên
  Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  g) Tổ chức tuyển sinh
  – Thời gian tuyển sinh: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  – Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: theo 3 hình thức:
  + Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
  + Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện.
  + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Tân Trào.
  Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp và gửi chuyển phát nhanh: Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
  h) Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
  – Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
  – Lệ phí thi tuyển môn Năng khiếu (ngành GD Mầm non): 300.000đ/hồ sơ.
  Một số chính sách ưu tiên khi xét tuyển vào Trường Đại học Tân Trào:
  a) Sinh viên đại học được miễn 100% học phí năm đầu và các năm tiếp theo nếu đạt học lực Khá trở lên đối với:
  – Học sinh đạt giải Ba trở lên trong các kì thi chọn HS Giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia; đạt huy chương quốc tế, khu vực;
  – Học sinh giải Nhất trong kì thi học sinh Giỏi cấp tỉnh;
  – 10 học sinh có điểm xét tuyển vào Trường cao nhất.
  b) Sinh viên đại học chính quy được ở miễn phí tại KTX hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.
  c) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ngoài học bổng khuyến khích theo quy định còn được hỗ trợ thêm 100% – 150% mức học bổng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc.
  d) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ở năm thứ Nhất được xem xét cử đi học tập ở nước ngoài.
  e) Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên được ưu tiên tuyển chọn giữ lại Trường làm giảng viên và được cử đi học tập ở nước ngoài; được ưu tiên xét tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.
  Có thể nói Du lịch được xem là ngành “công nghiệp không khói” giàu tiềm năng nhất trong xu hướng toàn cầu hóa. Để phát triển kinh tế – xã hội nói chung, phát triển du lịch nói riêng, yếu tố then chốt là nguồn nhân lực. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch), tính đến hết năm 2015, cả nước có 1.573 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và trên 10.000 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa; 18.800 cơ sở lưu trú với trên 355.000 buồng và con số này vẫn không ngừng tăng; mỗi năm toàn ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành này ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ có hơn 12% có trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên.
  Trong nền kinh tế – xã hội hiện đại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là một trong những ngành học dẫn đầu về nhu cầu nhân lực, có mức lương cao. Theo đó, học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trở thành hướng lựa chọn tốt cho các bạn trẻ.
  Hiểu một cách đơn giản, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là ngành học đòi hỏi sự năng động tối đa, bao gồm quá trình quản lý và điều hành du lịch, chịu trách nhiệm phân công công việc cho các hướng dẫn viên du lịch, nhận thông tin để phối hợp với các bộ phận, cơ quan chức năng giải quyết phát sinh, thiết kế các chương trình du lịch,… Theo học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, người học sẽ nghiên cứu và học về địa lý du lịch, văn hóa, tâm lý và tập quán của du khách trong nước và quốc tế, các kỹ năng nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch, thiết kế tour, quản lý và điều hành tour, thiết kế và quản trị sự kiện du lịch. Ngoài ra, với những môn học chuyên ngành, sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về Văn hóa tổ chức, Kinh tế du lịch, Văn hóa du lịch, Marketing du lịch, Phong tục – tập quán – lễ hội – truyền thống, Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng, Quản trị lữ hành, Địa lý du lịch, Quản trị sự kiện, Hướng dẫn du lịch, PR và truyền thông cho sự kiện,…
  Cơ hội nghề nghiệp, vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
  Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành du lịch hoặc chuyên viên phụ trách các bộ phận lưu trú, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, quản trị – điều hành – thiết kế tour, tổ chức hội nghị – sự kiện… tại các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện, truyền thông trong cả nước;
  Sinh viên tốt nghiệp Đại học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có thể làm việc tại bộ phận lễ tân, làm nhân viên phục vụ, nhân viên quản lí tại các khách sạn, các cơ sở kinh doanh ăn uống, vui chơi, giải trí trên cả nước;
  Tốt nghiệp Đại học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, sinh viên có khả năng nghiên cứu khoa học du lịch, giảng dạy về Du lịch tại những cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu;
  Học xong chương trình Đại học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, sinh viên còn có thể làm chuyên viên tại các Sở, Ban, Ngành về Du lịch như: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; các Ban quản lí di tích;
  Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm thuyết minh viên tại các khu du lịch, bảo tàng, di tích…; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (điều hành, bán vé, phục vụ); các dự án du lịch cộng đồng; bộ phận lễ tân của các doanh nghiệp.
  Sinh viên cũng có thể tự khẳng định bản thân, phát triển khả năng kinh doanh độc lập thông qua việc thành lập Công ty Kinh doanh Dịch vụ Du lịch và Lữ hành của riêng mình.
  Chi tiết tại website: daihoctantrao.edu.vn
  Hoặc liên hệ:
  – Khoa Văn hoá – Du lịch Trường Đại học Tân Trào, Điện thoại: 0976.397.888, 0969.610.345
  – Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, Điện thoại: 027.3892.012.

 3. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
  Thông tin tuyển sinh
  a) Mã trường: TQU
  b) Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
  c) Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.
  d) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT: Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên đối với trình độ đại học, tốt nghiệp THPT đối với trình độ cao đẳng. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Lưu ý: – Riêng ngành Giáo dục Mầm non sử dụng phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Xét tuyển 2 môn: Ngữ văn và Toán; thi 1 môn: Năng khiếu. – Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn là như nhau. – Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển (theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)).
  Thông tin chi tiết tên ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển
  I. Các ngành đào tạo đại học:
  Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành 52340103
  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  2. Văn, Sử, Địa.
  Quản lý văn hóa 52220342
  1. Văn, Sử, Địa;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Giáo dục Mầm non 52140201
  1. Toán, Văn, Năng khiếu.
  Giáo dục Tiểu học 52140202
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  3. Văn, Sử, Địa.
  Sư phạm Toán học 52140209
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh.
  Sư phạm Sinh học 52140213
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Hóa, Sinh.
  Kế toán 52340301
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Vật lý 52440102
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh.
  Khoa học môi trường 52440301
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Hóa, Sinh.
  Khoa học cây trồng 52620110
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Hóa, Sinh.
  Chăn nuôi 52620105
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Hóa, Sinh.
  Kinh tế Nông nghiệp 52620115
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Văn học 52220330
  1. Văn, Sử, Địa;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Quản lý đất đai 52850103
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Hóa, Sinh.
  Công tác xã hội 52760101
  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  2. Văn, Sử, Địa.
  II. Các ngành đào tạo cao đẳng
  Quản lý Văn hóa 51220342
  1. Văn, Sử, Địa;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Giáo dục Tiểu học 51140202
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  3. Văn, Sử, Địa.
  Giáo dục Mầm non 51140201
  1. Toán, Văn, Năng khiếu.
  Giáo dục Công dân 51140204
  1. Văn, Sử, Địa;
  2. Toán, Văn, Sử;
  3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Sư phạm Toán học 51140209
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh.
  Sư phạm Tin học 51140210
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh.
  Sư phạm Vật lý 51140211
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh.
  Sư phạm Hóa học 51140212
  1. Toán, Hóa, Sinh;
  2. Toán, Lý, Hóa.
  Sư phạm Sinh học 51140213
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Hóa, Sinh.
  Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 51140215
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Hóa, Sinh.
  Sư phạm Ngữ văn 51140217
  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  2. Văn, Sử, Địa.
  Sư phạm Lịch sử 51140218
  1. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  2. Văn, Sử, Địa.
  Sư phạm Địa lý 51140219
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Văn, Sử, Địa;
  3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Kế toán 51340301
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Văn, Tiếng Anh.
  Quản trị văn phòng 51340406
  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  3. Văn, Sử, Địa.
  Khoa học cây trồng 51620110
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Hóa, Sinh.
  Tiếng Anh 51220201
  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh .
  Quản lý đất đai 51850103
  1. Toán, Lý, Hóa;
  2. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  3. Toán, Hóa, Sinh.
  Khoa học thư viện 51320202
  1. Toán, Lý, Tiếng Anh;
  2. Toán, Văn, Tiếng Anh;
  3. Văn, Sử, Địa.
  e) Tổ chức tuyển sinh
  – Thời gian tuyển sinh: Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  – Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: theo 3 hình thức:
  + Đăng ký xét tuyển trực tuyến.
  + Chuyển phát nhanh hồ sơ qua đường bưu điện.
  + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Đại học Tân Trào.
  Địa chỉ nhận hồ sơ trực tiếp và gửi chuyển phát nhanh: Phòng Đào tạo (phòng 211, nhà A), Trường Đại học Tân Trào, km6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
  f) Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
  – Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.
  – Lệ phí thi tuyển môn Năng khiếu (ngành GD Mầm non): 300.000đ/hồ sơ.
  Một số chính sách ưu tiên khi xét tuyển vào Trường Đại học Tân Trào:
  a) Sinh viên đại học được miễn 100% học phí năm đầu và các năm tiếp theo nếu đạt học lực Khá trở lên đối với:
  – Học sinh đạt giải Ba trở lên trong các kì thi chọn HS Giỏi cấp khu vực, cấp quốc gia; đạt huy chương quốc tế, khu vực;
  – Học sinh giải Nhất trong kì thi học sinh Giỏi cấp tỉnh;
  – 10 học sinh có điểm xét tuyển vào Trường cao nhất.
  b) Sinh viên đại học chính quy được ở miễn phí tại KTX hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà.
  c) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ngoài học bổng khuyến khích theo quy định còn được hỗ trợ thêm 100% – 150% mức học bổng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc.
  d) Sinh viên đạt loại Giỏi trở lên ở năm thứ Nhất được xem xét cử đi học tập ở nước ngoài.
  e) Sinh viên tốt nghiệp đạt loại Giỏi trở lên được ưu tiên tuyển chọn giữ lại Trường làm giảng viên và được cử đi học tập ở nước ngoài; được ưu tiên xét tuyển làm viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Tuyên Quang.
  Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào, km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại:027.3892.012.
  Rất tiếc Facebook chỉ cho Tag 100 người, Các cô, chú, anh, chị, bạn hãy giúp cháu tag và share tiếp với nhé (bạn của bạn là hữu hạn, bạn của bạn bạn là vô hạn mà:)). Cảm ơn cả nhà ạ và xin lỗi những người cảm thấy phiền ạ :). Chúc cả nhà luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc!
  N: daihoctantrao.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *