Tư tưởng triết học giá trị và triết học đạo đức của NietzscheTư tưởng triết học giá trị và triết học đạo đức của Nietzsche

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC GIÁ TRỊ VÀ TRIẾT HỌC ĐẠO ĐỨC CỦA F. NIETZSCHE TRONG TÁC PHẨM “BÊN KIA THIỆN ÁC”
Đơn vị tổ chức: Thư viện và Khoa Giáo dục chính trị – Trường Đại học Hà Nội Diễn giả: T.S Phạm Văn Chung: Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nietzsche – nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà văn Đức hiện đại (1844-1900) nổi tiếng với tư tưởng về ý chí quyền lực. Nhà bình chú hay nhất của Pháp về F. Nietzsche, Charles Andler đã đưa Nietzsche lên hàng triết gia nổi tiếng nhất của chúng ta ngày nay khi ông viết: “Nietzsche đã chứng tỏ, cùng với (chỉ cùng với) Henn Bergson, một hệ thống triết học có thể có của thời đại chúng ta” (Theo F. Challaye, Nietzsche – Cuộc đời và triết lý (Dịch giả Mạnh Tường) trên Việt Nam thư quán). Có lẽ vì thế mà “gần như mỗi tháng đều xuất hiện một hay vài ba sách vở của các học giả về Nietzsche, đặc biệt trong thế giới Anh ngữ. Việc viết sách về Nietzsche đã trở nên một kỹ nghệ thương mại” (Theo Nguyễn Thanh Giản, Tổng quan: triết lý của Nietzsche (Diễn đàn. Org/lasan – Vietnam / Kỷ yếu 02-03). Có thể nói, tiếng vang và những ảnh hưởng sâu rộng của F. Nietzsche không đơn giản ở tầm bao quát rộng lớn các vấn đề của ông, mà căn bản ở chỗ trong ông, trong các tác phẩm của ông chứa đựng, biểu hiện một nội dung tư tưởng lớn lao, sâu sắc, một phong cách, ngôn ngữ độc đáo, đặc sắc và cả con tim đầy nhiệt huyết và thấm đẫm khát vọng hướng đến một đời sống mới của kiếp người – đời sống bên kia thiện ác mà nhà triết học là kẻ phải đi đầu trong việc minh định đời sống ấy. Tuy nhiên, vấn đề hiểu và đánh giá F. Nietzsche không hề đơn giản. Có rất nhiều quan điểm, cách nhìn khác nhau, thậm chí đối lập nhau về F. Nietzsche. Từ góc nhìn của mình, tôi phân chia thành ba khuynh hướng quan điểm chỉnh: 1) Khuynh hướng phủ định; 2) Khuynh hướng khẳng định; 3) Khuynh hướng giả định. Nghiên cứu của tôi thuộc loại khuynh hướng thứ ba. Chuyên đề “Tư tưởng triết học giá trị và triết học đạo đức của F. Nietzsche trong tác phẩm Bên kia thiện ác” thuộc nội dung cuốn sách của tôi có tựa đề “Friedrich Nietzsche – Những suy niệm bên kia thiện ác” hy vọng sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian tới đây. Nội dung chuyên đề này cũng như toàn bộ nội dung cuốn sách là kết quả nghiên cứu tác phẩm Bên kia thiện ác, một trong những tác phẩm nổi tiếng, tập trung những tư tưởng cơ bản của F. Nietzsche bao quát, liên quan đến nhiều lĩnh vực tinh thần như triết học, khoa học, đạo đức học, tôn giáo, dân tộc học, văn hóa học v.v… triết học đạo đức tư tưởng phật giáo phương tây hy lạp cổ đại bài tập về giá trị thặng dư của ấn độ thế giới quan đông tiểu luận là gì hạn Tư tưởng triết học giá trị chế nhân văn trong nho Tư tưởng triết học giá trị trung quốc quy luật kant ý thức khái niệm theo định nghĩa và nietzsche nhà aristotle triết học đạo đức của Nietzsche cơ bản gia pháp nhật biện chứng thể âm dương ngũ hành nội dung gilles deleuze tuân tử nguyên thủy triết học đạo đức của Nietzsche việt nam hegel hồ chí minh hóa hiện sinh hoa thời kỳ phục hưng khổng kinh upanishad veda phong kiến quát truyện kiều lê quý đôn lịch sử mọi đều Tư tưởng triết học giá trị mang tính giai cấp các hệ phái quyền sở hình thành sự sartre trần thảo đặc điểm yêu nước

Source video: Trang Nhung

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/van-hoa/

2 thoughts on “Tư tưởng triết học giá trị và triết học đạo đức của Nietzsche

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *