Văn hóa và sự phát triển tâm lý – Chương 1-1156. Văn hóa và sự phát triển tâm lý
Tác giả: TS. HUỲNH VĂN SƠN
Nhà xuất bản: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH – 2010
Người đọc: Thùy Trang
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Chương 1. Về khái niệm văn hóa và phát triển
I. Các khái niệm thuật ngữ liên quan đến văn hóa
II. Khái niệm văn hóa
III. Khái niệm phát triển
Chương 2. Bản chất và cấu trúc của văn hóa
I. Bản chất của văn hóa
II. Cấu trúc của văn hóa
Chưong 3. Sự tương tác giữa các kiểu gen, văn hóa và môi trường
I. Thuyết nguồn gốc sinh học về sự phát triển
II. Thuyết nguồn gốc xã hội (thuyết duy cảm) về sự phát triển
III. Thuyết hội tụ hai yếu tố về sự phát triển
IV. Quan điểm của tâm lý học Mác xít về sự phát triển.
Chương 4. Quan hệ giữa văn hóa và phát triển
I. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển cá nhân
II. Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển xã hội
Chương 5. Các thành tố cơ bản của văn hóa và sự phát triển tâm lý
I. Ngôn ngữ
II. Tri thức
III. Thế giới quan
IV. Lối sống
V. Các hoạt động, thành tựu lao động sản xuất – nghệ thuật, khoa học kỹ thuật – công nghệ, thể thao, giải trí và sự phát triển tâm lý
Chương 6. Văn hóa gia đình và sự phát triển tâm lý – nhân cách
I. Những khái niệm chung về gia đình
II. Văn hóa gia đình
III. Văn hóa gia đình và sự phát triển tâm lý – nhân cách con người
IV. Cơ chế ảnh hưởng của văn hóa gia đình với sự phát triển tâm lý – nhân cách
Chương 7. Mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển trong công tác giáo dục
I. Văn hóa và phát triển ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý
II. Văn hóa và phát triển ứng dụng trong công tác giáo dục
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://villaggiolimpia.com

Xem thêm bài viết khác: https://villaggiolimpia.com/van-hoa/

1 thought on “Văn hóa và sự phát triển tâm lý – Chương 1-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *