Word: Cách thêm mục lục vào tài liệu trong 3 bước

Đưa tài liệu Word của bạn từ tốt đến tuyệt vời với 3 bước đơn giản sau để thêm mục lục cho báo cáo, đề xuất và bản trình bày của bạn. Các tài liệu in với mục lục có vẻ phức tạp hơn và các tài liệu trên màn hình có mục lục được điều hướng nóng để giúp người đọc dễ dàng chuyển trực tiếp đến các phần cụ thể. Người đọc của bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy thông tin họ cần – và bạn sẽ trông giống như một ngôi sao nhạc rock!

1. Áp dụng các kiểu tiêu đề

Trên tab Trang đầu, chọn văn bản bạn muốn đưa vào mục lục
Áp dụng một kiểu như Tiêu đề 1, Tiêu đề 2, Tiêu đề 3, v.v. cho mỗi tiêu đề tài liệu

2. Chèn mục lục

Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn mục lục của mình trong tài liệu Cách làm mục lục trong word
Chuyển đến tab Liên kết


Bấm vào nhóm mục lục ở góc trên bên trái và chọn bảng bạn thích

3. Thiết lập mục lục

Chọn một mục lục tùy chỉnh


Theo thông thường, hãy chọn số cấp bạn muốn trong mục lục
Bấm vào các tùy chọn để thay đổi các kiểu có trong mục lục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *